TOKYO MX > Animation > God "Dragon Ball Z" of animation


God "Dragon Ball Z" of animation

Broadcast information

Demon king that Episode 226 come! Turn da satorihan!

Tuesday, November 28, 2017 broadcast

We see more


The staff cast

■The original: Akira Toriyama
■Plan: Kenji Shimizu, Kozo Morishita
■Production charge: Shoji Kishimoto, Takeshi Torimoto, Akihiko Yamaguchi, Yuichi Suenaga
■Series constitution: Takao Koyama
■Script: Hiroshi Toda, Katsuyuki Sumizawa, Aya Matsui, others
■Series director: Daisuke Nishio
■Direction: Shigeyasu Yamauchi, Mitsuo Hashimoto, jodenho*, others
■Character design: Minoru Maeda
■Art: Yuji Ikeda, Masaru Tokushige
■Music: Shunsuke Kikuchi


Program which we are broadcasting now [to program]
Access ranking