TOKYO MX > Animation > Kimba the White Lion (1989)

Kimba the White Lion (1989)

Kimba the White Lion (1989)

From Monday to Friday from 16:00 to 16:30

Broadcast was finished.

Tweet Share mixi check Bookmark which is end
We put in the favorite

Kimba the White Lion (1989)

Broadcast information

Episode 52 harmony (the latter part)

Thursday, February 8, 2018 broadcast

In fight, rutenan destroyed remains with fur of panja by missile. Leo cooperates with conga drums jangura group and challenges to the last fight.

We see more


Story

Leo of white lion born in ship which we lost father, panja worshiped with king by animals by hand of poacher ham and eggs and we were captured and were transferring from mother, eraiza. We get away from the ship and, in end of trouble, arrive at Africa. However, Nature shows tusk without mercy. While it is rolled up attack from totto of black leopard and bubu of lion of the boss, poacher, ham and eggs which continue chasing lion, sudden large tornado to rage in hardship one after another, we repeat monologue and trial and error and grow up.


The staff cast

[The staff]
The original: Osamu Tezuka
Character design: Osamu Tezuka, Yoshiaki Kawajiri
Director: Koji Ui
Total drawing director: Junji Kobayashi
Art: Katsumata hard Masami Saito
Series constitution: Mitsuru Majima, Hitomi Hirami (33-39 chapters)
Drawing director: Nobumasa Shinkawa, Takuo Noda, Hiroshi Azuma, Yuzo Sato, Teruo Handa, Takao Kozai, Satoshi Shishikura, Junji Kobayashi (insect forest osao) *susumikorekai, Osamu Horiuchi
Storyboard: Toshio Hirata, Kazunori Tanahashi, Tetsuo Imazawa, Koji Ui, Yoshihisa Matsumoto, Hirohide Fujiwara, Hitoshi Oda, Keiichiro Mochizuki, Morio Asaka, Hiroyuki Fukushima, Teruo Handa, new Makoto Hayashi, Thailand spring temple Expo, Shu Iguchi two, Kusu bell-maru, Tsuyoshi Ashizawa, Atsushi Minami, Hisashi Taguchi, Yusaku Saotome, Yasuo Iwamoto, Fumihiro Yoshimura, Katsumi Minoguchi, best beginning, Kyosuke Onishi, Manabu Imamura
The original picture: Even in Yamakubo green, Teruo Handa, Akihiro Kanayama, Yoshi Chatani male, John u Jan, Katsumi Matsuda, yakanto*, shinkyukei, Motoki long time, Fujita mari child, Naoki Otsuka, Hideji Suzuki, Naoki Hatarei, Koji Yasuda, Shinnichi Suzuki, tonaikoko, Setsuko Nobuzane, Toshio Nitta, Yoshiki Kobayashi, Akiko Nakamura, Midori Nagaoka, Masami Takebuchi, Takayuki Shimura, Yutaka Tanizawa, Naoko Kitamura, Fujita, it is child
Others
Video: Kunio Takahide, Kenji Hayama, Yo Sugihara, Toshiyuki Komaru, Ko Abe, Fumiko Tanizawa, Harumi Suzuki, forest eyes, Kyoko Kikukawa, Hiroko Tezuka, Kakuko Shinozaki, Endo yuka, Akiko Toba, Kazuhiro Miyawaki, Masanobu Mizukami, Yoko Nakamura, Yuji Fujimoto, Michiko Ono others
Video check: Naoko Kitamura, Isao Ishikawa
ED animation: Sachiko Kamimura
Color setting: Mako Fujioka, Chinami Fujikawa
Color designation: Takako Suzuki, Kumiko Takahashi, Chinami Fujikawa, Ryutoku Nishimura, Wakana proton, Tsuyoshi Okano others
Background: Tatsuo Imamura, Hitoshi Nagao, Sawako Kikuchi, Nobuhiro Sato, Teiichi Akashi, Takashi Watanabe, Takeshi Watanabe, Takanobu Kanno, Masahito Shibata, Mayumi Hijikata, Kiyohiro Iwasaki, Tomoko Maeda, Kazuyoshi Shimode, Katsushi Aoki, Toshikatsu Sanuki, banyagako, Kazuko Katsui, tamurakeiko, Kazuo Okada others
Director of photography: Hisao Shirai
Editing: Masaki Sakamoto (Morita editing room)
Production charge: Minoru Kubota
Animation producer: Yutaka Sugiyama (Gakken), Toshio Katsuta (professional player Tezuka)
Music: Tomoyuki Asakawa

Theme song:
"We go over savanna" and write a song of song Ichiro Mizuki: Machiko Ryu composition: Masahiro Kawasaki arrangement: Tomoyuki Asakawa
"It be evening glow" and writes a song of child with song virtue fence: Machiko Ryu composition: Masahiro Kawasaki arrangement: Tomoyuki Asakawa

[the cast]
Leo: Megumi Hayashibara (to Chapter 2) / Shinnosuke Furumoto (after Chapter 3)
Rai-ya: Sakiko Tamagawa
panja: Isao Sasaki
eraiza: Sumi Shimamoto
to two: Sukekiyo Kameyama
Coco: Shigeru Chiba
bubu: Tessho Genda
totto: Takao Nakao
Malo day: Kiyoshi Kobayashi
amuji: Haruka Inoue
keruru: Mayumi Tanaka
Kuro rhinoceros old man: Kohei Miyauchi
Kutta: Hiroshi Masuoka
Shunsaku Ban: Mahito Tsujimura
Attendant Ken one: Kappei Yamaguchi
rutenan: Yara existence product


Program which we are broadcasting now [to program]
[MX1]

From 26:30 to 27:00

MX shopping

[MX2]

From 26:30 to 27:00

Healing Time & Headline News

Access ranking