Title Character
Joker
CV.Ayumu Murase
Hachi
CV.Yumiko Kobayashi
Phoenix
NEW
CV.Yoshitsugu Matsuoka
hosshi
NEW
CV.Tanezaki Atsumi
※saki of Tanezaki becomes "*" in mountain radical of a Chinese character.
Spade
CV.Hiro Shimono
The queen
CV.Miyuki Sawashiro
Silver heart
CV.Bin Shimada
Dokusaburo Oniyama
CV.Tatsuta Naoki
Shadow joker
CV.Soma Sato
Mr. Kaneari
CV.Nobuo Tobita
Dark eye
CV.Kennichi Ono
Local people
CV.Misaki Kuno
Ginko Kurosaki
CV.Yuko Hara
Momo Shirai
CV.Haruna Sakurai
Kaneko
CV.Kanada Aki

Other characters

Professor clover
CV.Jurota Kosugi
Viridian
CV.Akira Ishida
DJ, Peacock
CV.Masashi Yabe
Lady doubt
CV.jienya
Man baud general
CV.Keiichi Nanba
Koka 100 Onimaru
CV.Shotaro Morikubo
jieisun director
CV.Banjo Ginga
Millefeuille
CV.Sakiko Uran
Lucky pyramid
CV.Takeshi Kusao
Butler
CV.Motomu Kiyokawa
Basil general
CV.Koji Ishii
Paprika princess
CV.Fumiko Origasa
Eye
CV.Yumi Hara
Lei
CV.Ayaka Fukuhara
Kira
CV.Hitomi Yoshida
Fuma ichi
CV.Yumiko Kobayashi
Dump
CV.Intellect paulownia Kyoko
Mt. ogre Haruka
CV.Ayaka Suwa
Father of Hachi
CV.Satoru Nishimura way
Mother of Hachi
CV.Chika Sakamoto
Walnut
CV.Rikako Aikawa
Ichimaru
CV.Kurumi Mamiya
King demon
CV.Koji Nakada
Agent silver
CV.Bin Shimada
Pandora Queen
CV.Rei Sakuma
Rose
CV.Akira Uchino sound