Title The staff cast
The staff

The original: Hideyasu Takahashi (among Shogakukan "monthly publication CoroCoro Comic" serialization)

Director: Sachiyo Teramoto

Series constitution: Dai Sato

Script: Ugh, Dai Sato, it is velvet shank medium, Naohiro Fukushima

Main character design: Miho Shimogasa

Guest character design: Masae Otake, Daizo Iwanaga

Total drawing director: shimogasa Miho, Masae Otake, Daizo Iwanaga

Art director: Makoto Dobashi

Prop design: Susumu Imaishi

Color scheme: Megumi Takahashi

Director of photography: Muneaki Sato

Music: Yusaku Tsuchiya

Sound director: Takuya Hiramitsu

Sound production: HALF H, P STUDIO

Animation production cooperation: Vega entertainment

Animation production: Shin-Ei Animation

Production: ADK

Production: ADK/ Shin-Ei Animation / Shogakukan /TOKYO MX/ShoPro/ Vega entertainment / D rights / kids station

The cast

Joker: Ayumi Murase

Hachi: Yumiko Kobayashi

Spade: Hiro Shimono

The queen: Miyuki Sawashiro

Silver heart: Bin Shimada

Dokusaburo Oniyama: Tatsuta Naoki

Mr. Kaneari: Nobuo Tobita

Phoenix: Yoshitsugu Matsuoka

hosshi: Atsumi Tanezaki ※saki of Tanezaki becomes "*" in mountain.

President D: Daisuke Kishio