It is released until 24:00 on March 31

January 2 broadcast special program video # 1

Guest: Daisuke Namikawa, Soma Saito, Ishii mark, Yugo Sato, Toshiyuki Toyonaga, Takuya Eguchi

Guest: Daisuke Namikawa, Soma Saito, Ishii mark, Yugo Sato, Toshiyuki Toyonaga, Takuya Eguchi

January 2 broadcast special program video # 2

Guest: Kaito Ishikawa, Jun Fukushima, Toshiki Masuda, Tsubasa Yonaga, Wataru Hatano, Shotaro Morikubo

Guest: Kaito Ishikawa, Jun Fukushima, Toshiki Masuda, Tsubasa Yonaga, Wataru Hatano, Shotaro Morikubo

January 2 broadcast special program video # 3

Guest: Kotaro Nishiyama, Hiro Shimono, Kosuke Toriumi, Hiroshi Watanabe, Makoto Furukawa, Ryota Takeuchi, Daisuke Kishio

Guest: Kotaro Nishiyama, Hiro Shimono, Kosuke Toriumi, Hiroshi Watanabe, Makoto Furukawa, Ryota Takeuchi, Daisuke Kishio

January 2 broadcast special program video # 4

Guest: Toshiyuki Toyonaga, Masaya Onosaka, Katsuyuki Konishi

Guest: Toshiyuki Toyonaga, Masaya Onosaka, Katsuyuki Konishi

January 2 broadcast special program video # 5

Guest: Shun Horie, Chiharu Sawaki, Chiaki Maeno, Keisuke Kawamoto

Guest: Shun Horie, Chiharu Sawaki, Chiaki Maeno, Keisuke Kawamoto

January 2 broadcast special program video # 6

Guest: Keisuke Kawamoto, Kazuyuki Okitsu, Shunichi Toki, Shinnosuke Tachibana

Guest: Keisuke Kawamoto, Kazuyuki Okitsu, Shunichi Toki, Shinnosuke Tachibana

Program which we are broadcasting now